บริษัท MORY INDUSTRIES ลงนามสัญญาร่วมถือหุ้นในบริษัทออโต้เม็ททอลจำกัด